pexels-oleksandr-pidvalnyi-345522

Zespoły Programowe

Zespoły programowe zostały ustanowione w celu wypracowania najbardziej efektywnego modelu współpracy w Fundacji.
Dzięki stworzeniu struktury organizacyjnej na zespoły wkład pracy wolontariuszy jest ukierunkowany na określony cel – ponadto stworzony podział pozwala na realizację zadań wolontariuszy w obszarach w których się specjalizują i dobrze czują.
Każdy zespół posiada swojego koordynatora, który wyznacza kierunki działania oraz przydziela zadania, a także wspiera zespół w organizacji jak i realizacji powierzonych zadań.

Zespół ds. Ochrony Środowiska

Zespół zajmuje się obszarem szeroko rozumianej ochrony środowiska i bioróżnorodności. Do zadań zespołu należy m.in. dokonywanie przeglądu istniejących regulacji prawnych, organizowanie akcji ekologicznych, przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym, wspieranie działań zmierzających do ochrony ginących gatunków oraz chronienie człowieka przed negatywnymi czynnikami środowiskowymi (jak np. smog czy polami elektromagnetycznymi), proponowanie i promowanie rozwiązań służących ochronie środowiska, prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska.
Kontakt: ochronasrodowiska@fundacjapolskielasy.pl

Zespół ds. Leśnictwa i Łowiectwa

Zespół zajmuje się obszarem dot. gospodarki leśnej oraz łowieckiej. Zespół ma na celu dbanie i rozwijanie promocji polskiego leśnictwa oraz łowiectwa. Do zadań zespołu należy m.in. dokonywanie przeglądu istniejących regulacji prawnych, organizowanie akcji promocyjnych łowiectwo oraz leśnictwo, prowadzenia działań informacyjnych, prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie gospodarki łowieckiej i gospodarki leśnej, organizowanie wspólnych akcji z lokalnymi społecznościami dot. sadzenia drzewek, przekazywania drzewek czy też wspólnych akcji sprzątania terenów leśnych. Zespół ma na celu również dbanie i rozwijanie kultury i tradycji łowieckiej.
Kontakt: lesnictwo@fundacjapolskielasy.pl

Zespół ds. Pomocy Prawnej

Zespół zajmuje się wsparciem organizacyjnym Fundacji Polskie Lasy, monitorowaniem zmian w prawie łowieckim, prawie leśnym. Działania zespołu również są skierowanie na wsparciem leśników, myśliwych w zakresie walki z przejawami hejtu jakim są dotknięci. Zespół wspiera również koła łowieckie w uzyskaniu bezpłatnego doradztwa prawnego w zakresie obszarów dot. gospodarki łowieckiej koła.
Kontak: pomocprawna@fundacjapolskielasy.pl

Zespół ds. Promocji
i Współpracy z Mediami

Zespół zajmuje się wsparciem organizacyjno- promocyjnym Fundacji. Do zadań zespołu należy m.in. opracowanie materiałów przekazanych przez Zespół ds. Leśnictwa i Łowiectwa oraz Ochrony Środowiska i zamieszczenie ich w Social Mediach Fundacji, nadzór nad komunikacją w Social Mediach, prowadzenie relacji audio-video oraz fotograficznych z akcji Fundacji, monitorowanie mediów pod kątem działań Fundacji, przygotowywanie komunikatów, opracowywanie materiałów graficznych oraz kontakt z mediami zainteresowanymi udzieleniem wywiadu przez przedstawicieli Fundacji.
Kontakt: promocja@fundacjapolskielasy.pl

Zespół ds. Współpracy z Młodzieżą

Zespół dedykowany dla osób młodych, które chcą włączyć się w działalność Fundacji. Do zadań zespołu należy przede wszystkim współpraca z szkołami podstawowymi, ponadpodstawowymi oraz uczelniami wyższymi. Zespół ma na celu wdrożenie osób młodych w zasady wolontariatu, przedstawić zakres działania Fundacji oraz wdrożyć młode osoby w działania Fundacji.
Kontakt: młodziez@fundacjapolskielasy.pl

Zespół ds. Realizacji
i Produkcji Audiowizualnej

Zespół składa się z osób którym bliska jest ochrona środowiska, łowiectwo oraz leśnictwo i znają się na obróbce audio-video stanowiąc dzięki temu wsparcie techniczne dla działań podejmowanych przez inne zespoły działające w Fundacji. Wolontariusze z niniejszego zespołu zajmują się montażem i obróbką techniczną nagrań, wywiadów, relacji z wydarzeń.
Kontakt: produkcja@fundacjapolskielasy.pl