Koordynator Zespołu ds. Promocji i Współpracy z Mediami – Piotr Pokropiński –  z wykształcenia Technik Administracji Publicznej. Myślenie obrazem i dźwiękiem przerodziło się szybko w pasje, od 8 lat zawiązany z branżą medialną przeszedł drogę od stażysty aż do zastępcy szefa newsroomu. Z zamiłowania montażysta, od jakiegoś czasu odchodzący w stronę produkcyjną. Wspaniale zrealizowane programy przyrodnicze BBC, wzbudziły we mnie zainteresowanie środowiskiem wiele lat temu. Lasu uczyłem się z eventów milsimowych realizowanych przez grupę przyjaciół.