“Zalesienia gruntów porolnych” – Webinarium w dniu 29.09.2023 r. o godzinie 13:00

Fundacja Polskie Lasy zaprasza na webinarium pt. „Zalesienia gruntów porolnych”, które poprowadzi Dr inż. Piotr Wrzesiński.

Podczas webinaru omówione zostaną kluczowe aspekty gospodarowania lasami, w szczególności te związane z hodowlą lasu na gruntach prywatnych. Uczestnicy nabędą nową wiedzę i umiejętności, które pomogą im lepiej zarządzać swoimi lasami, co przyczyni się zarówno do poprawy ich sytuacji ekonomicznej, jak i do ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów prywatnych.
__________
💻Webinarium odbędzie się 29 września 2023 r. o godzinie 13:00
📩 W celu wzięcia udziału prosimy o przesłanie maila ze zgłoszeniem na adres e-mail: ʙɪᴜʀᴏ@ғᴜɴᴅᴀᴄᴊᴀᴘᴏʟsᴋɪᴇʟᴀsʏ.ᴘʟ
__________
Podczas webinarium zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:
➡️Hodowlane aspekty zalesienia gruntów porolnych
➡️Siedlisko jako czynnik produkcji
➡️Wymagania podstawowych gatunków lasotwórczych
➡️Dobór gatunków do siedliska
➡️Przygotowanie gleby
➡️Sposób zakładania uprawy
➡️Fazy rozwojowe
➡️Dolesienie istniejących luk
➡️Postępowanie na gruntach, które samorzutnie pokryły się roślinnością drzewiastą
__________
“Zadanie sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ramach #proo Komitet do spraw Pożytku Publicznego” w ramach zadania pt. “Wsparcie rozwoju instytucjonalnego oraz działań misyjnych Fundacji Polskie Lasy w zakresie działań na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej dla właścicieli lasów prywatnych i samorządów“