Rozpocznij współpracę
z Fundacją Polskie Lasy

Współpracuj z nami

Aby zmieniać świat i realizować Naszą Misję współpracujemy z instytucjami publicznymi, mediami
oraz biznesem.


Małe i duże firmy mogą wspierać naszą działalność przekazując darowizny finansowe i rzeczowe lub
realizować wraz z nami następujące akcje:

– „integracyjne sadzenie lasu z dziećmi i młodzieżą”;

– „maratony na obszarach leśnych”;

– „rajdy rowerowe na obszarach leśnych”;

– „integracyjne sadzenie lasu dla pracowników”;

– „warsztaty terenowe na obszarach leśnych dla pracowników i ich dzieci”;

– „sprzątanie lasu” i wiele innych.


W ramach współpracy ze swojej strony proponujemy m.in. organizację programów wolontariatu
pracowniczego, imprezy, aktywności lub warsztaty dla pracowników i ich dzieci oraz organizujemy
wspólne działania, kampanie marketingowe oraz PR.


Fundacja organizuje również różnego rodzaje eventy które Twoja firma może objąć sponsoringiem i
patronatem!


Co firma może zyskać?

– pozytywny wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej;

– partnerstwo w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych;

– realny wpływ na poprawę wiedzy u dzieci i młodzieży;

– realny wpływ na kształtowanie wzorców u dzieci i młodzieży;

– możliwość posługiwania się oficjalnym tytułem Patrona Fundacji Polskie Lasy;

– rozwój pracowników w ramach projektów społecznych oraz projektów wolontariatu
pracowniczego.


Wspieranie Fundacji daje możliwość skorzystania z ulg podatkowych od przekazanych darowizn.

Wasza szkoła zainteresowana jest Naszymi Projektami i Akcjami?

Chcecie żebyśmy przeprowadzili dla uczniów:
– Spotkanie edukacyjne dot. gospodarki łowieckiej, gospodarki leśnej, ochrony środowiska, gospodarowaniem odpadami;
– akcję przekazania dla uczniów sadzonek drzewek (sosna, świerk, grab, dąb, buk czy też brzozy);
– wspólne sadzenie drzewek lub sprzątanie lasu;
– wycieczkę do lasu z przewodnikiem;
– festyn ekologiczny.

Prześlij do Nas maila na: biuro@fundacjapolskielasy.pl, a my skontaktujemy się w celu omówienia szczegółów!
Media zainteresowane przeprowadzeniem wywiadu, uzyskaniem komentarza czy też zaproszenia naszych ekspertów do programu radiowego lub telewizyjnego z takich obszarów jak gospodarka łowiecka, gospodarka leśna, OZE, ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami i ściekami – zapraszamy do kontaktu mailowego kontakt@fundacjapolskielasy.pl.

Media zainteresowane przeprowadzeniem relacji z eventów organizowanych przez Fundacje zapraszamy do kontaktu na adres mailowy biuro@fundacjapolskielasy.pl.