Fundacja Polskie Lasy została ufundowana w sierpniu 2020 r. Założeniem fundatorów było ustanowienie fundacji, której działania będą skupione na ochronie dziedzictwa przyrodniczego, podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, wspieranie organizacji zajmujących się opieką nad dzikimi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku różnych zdarzeń jak i dbanie o dobre imię polskiego leśnictwa i łowiectwa. Swoje działania planujemy realizować m.in. poprzez inicjowanie, promowanie oraz realizowanie działań oświatowych.        

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą działalnością i chcesz się przyłączyć do naszych działań lub chcesz się podzielić z nami swoim pomysłem, to zapraszamy do współpracy !!! Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy i nowych ludzi w Fundacji. Zapraszamy serdecznie do kontaktu e-mail biuro@fundacjapolskielasy.pl 

KONTAKT

Telefon kontaktowy

+48 512-959-774

E-mail:

biuro@fundacjapolskielasy.pl

Adres do korespondencji:

ul. Kalinowej Łąki 95           01-934 Warszawa