Rajdy quadami, motorami typu cross, czy tez samochodami terenowymi w lasach – robią wiele szkód, a hałas, jaki im towarzyszy, powoduje płoszenie zwierzyny.

Nielegalne wjazdy quadami i crossami czy też samochodami terenowymi do lasu to nieustanny problem, który nasila się każdej wiosny . Co roku straż leśna ze współpracy z policją nakłada bardzo dużą ilość pouczeń a w uzasadnionych przypadkach, nielegalny wjazd do lasu może skończyć się mandatem karnym. Rajdowcy najchętniej korzystają z miejsc trudno dostępnych, a czasami nawet wjeżdżają do rezerwatów przyrody. Swoją brawurową jazdą płoszą zwierzynę, dewastują drogi oraz roślinność runa leśnego a na terenach podmokłych – szczególnie cennych pod względem przyrodniczym, jazdą quadami wpływa negatywnie na organizmy biocenotyczne żyjące w wierzchniej warstwie gleby. Stanowią także zagrożenie dla osób odwiedzających las, całkowicie lekceważąc zasady bezpieczeństwa i ochrony przyrody.

Zasady udostępniania lasów określa Rozdział 5 Ustawy o Lasach w którym jednoznacznie wyjaśniony jest zakres poruszania się m.in. pojazdami silnikowyminatomiast ruch drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Osoby, które rozjeżdżają tereny leśne łamią m.in. zapisy Ustawę o lasach w której to art. 21 ust.1 mówi, że „Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.” Ponadto zgodnie z art. 161 Kodeksu WykroczeńKto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny„.

Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rowerzyści po drogach leśnych mogą poruszać się bez przeszkód. Jeźdźcy konni, zgodnie z ustawą o lasach mogą poruszać się tylko szlakami wyznaczonymi przez nadleśniczego.

Leśnicy proponują korzystanie z komercyjnych torów, które są dedykowane do jazdy quadami, crossami czy też samochodami terenowymi. Poza torami komercyjnymi dostępne są także te należące do Lasów Państwowych.  Do takich miejsc możemy zaliczyć m.in. Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu koło Tucholi

quad bike, mud, dirty
quad, atv, motocross

4 thoughts on “Rajdy quadami, motorami typu cross, czy tez samochodami terenowymi w lasach – robią wiele szkód, a hałas, jaki im towarzyszy, powoduje płoszenie zwierzyny.”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *