“Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej” – webinarium w dniu 25.08.2023 r. o godzinie 13:00

Fundacja Polskie Lasy zaprasza na webinarium pt. „Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej”, które poprowadzi mgr inż. Adam Szaniawski.

Dla kogo?

Dla właścicieli lasów prywatnych, pracowników wydziałów ochrony środowiska, leśnictwa i  rolnictwa starostw powiatowych oraz osób zainteresowanych zagadnieniami dot. prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej.

Webinarium odbędzie się 25 sierpnia 2023 r. o godzinie 13:00 w celu wzięcia udziału prosimy o przesłanie maila ze zgłoszeniem na adres e-mail: biuro@fundacjapolskielasy.pl

Podczas webinarium zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

  • Leśnictwo w Polsce;
  • akty prawne dot. leśnictwa (ustawa o lasach i inne akty);
  • uproszczone plany urządzania lasów;
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  • Bank Danych o Lasach;
  • trwale zrównoważona wielofunkcyjna gospodarka leśna;
  • nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Webinarium realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie rozwoju instytucjonalnego oraz działań misyjnych Fundacji Polskie Lasy w zakresie działań na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej dla właścicieli lasów prywatnych i samorządów” i sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.