Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

2 lutego 2021 r. po 12 latach od ustanowienia poprzedniej polityki, Rada Ministrów przyjęła nowy dokument “Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, wyznaczający kierunki rozwoju/transformacji energetycznego do 2040 r.

Dokument zakłada m.in.:

  • co najmniej 23% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.,
  • uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej w 2033 r.,
  • budowę ok. 5,9 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 r.,
  • redukcję emisji gazów cieplarnianych o ok. 30% w 2030 r. w stosunku do 1990 r.

“Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” wyznacza ramy transformacji energetycznej w naszym kraju i będzie oparta na trzech filarach:

  • dobra jakość powietrza,
  • sprawiedliwa transformacja,
  • zeroemisyjny system energetyczny.

Dokument ukierunkowany jest na odnawialne źródła energii, czyste powietrze i budowę zeroemisyjnego systemu energetycznego. W myśl jego założeń zwiększy się rola gazu, a nastąpi pożegnanie z węglem (do 2030 r. przyjęto, że z węgla ma być wytwarzane maksymalnie 56 proc. prądu – obecnie jest na poziomie oscylującym w okolicach 70%). Ponadto założono, że do 2040 r. mają zniknąć tzw. „kopciuchy”.

Założenia dot. PEP2040 zakładają, że węgiel kamienny będzie pokrywany zasobami własnymi, a relacja import–eksport będzie miała charakter uzupełniający. Rola węgla ulegnie jednak ograniczeniu. Niniejsze działania mają doprowadzić do zamknięcia kopalń do 2049 r. w 2021 r. opracowany ma zostać plan restrukturyzacji górnictwa oraz Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji, a w kolejnym kroku – odpowiednie plany terytorialne. Działania będą mają otrzymać wsparcie finansowe (m.in. ze środków unijnych) w łącznej kwocie ok. 60 mld zł. Dokument przy okazji planu restrukturyzacji górnictwa wspomina także o nowym programie w zakresie pomocy publicznej dla sektora górnictwa, inwestowaniu w czyste technologie węglowe
i utworzeniu nowej spółki celowej, która będzie się zajmowała tego typu technologiami.

PEP2040 wspomina m.in. również o rozbudowie gazoportu w Świnoujściu, budowie terminala FSRU w Zatoce Gdańskiej oraz gazociągu Baltic Pipe. W PEP2040 wskazano także, że ważnym czynnikiem będzie osiągnięcie do 2030 r. zdolności transportu sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 10 proc. gazów zdekarbonizowanych, w szczególności biometanu i wodoru.

Zapraszamy do zapoznania się z streszczeniem: Streszczenie_PEP2040_2021_01_27

*zgodnie z informacją podaną na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska – pełna treść PEP2040 zostanie opublikowana wraz z uchwałą Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”

cape ortegal, galicia, windmills
miner, portrait, black and white

6 thoughts on “Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”

  1. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  2. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *