Fundacja Polskie Lasy

Poznajmy się!
Fundacja Polskie Lasy została ufundowana w sierpniu 2020 roku.

Założeniem fundatorów było ustanowienie fundacji, której działania będą skupione na ochronie dziedzictwa przyrodniczego, podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, krzewienie odpowiednich wartości u dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa przyrodniczego, wspieranie organizacji zajmujących się opieką nad dzikimi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku różnych zdarzeń jak i dbanie o dobre imię polskiego leśnictwa i łowiectwa. Swoje działania realizujemy m.in. poprzez inicjowanie, promowanie oraz realizowanie działań edukacyjnych.
W Fundacji działa kilka zespołów programowych jak m.in. Zespół ds. Ochrony Środowiska, Zespół ds. Leśnictwa i Łowiectwa jak również Zespół ds. Pomocy Prawnej w których działają Nasi Wolontariusze. Obecnie organizacja zrzesza około 30 aktywnych wolontariuszy, którzy aktywnie wspierają działania misyjne. Ponadto organizacja w ramach realizowanych projektów współpracuje z kilkunastymi ekspertami z obszarów OZE, gospodarki leśnej, gospodarki łowieckiej, ochrony środowiska.
0
Cele
0
Wolontariuszy

Fundacja zrealizowała wiele różnych inicjatyw i projektów:

#1

1. „Szkolny Projekt Edukacji Przyrodniczo Leśnej – #ProjektŚwiadomość” – projekt polegający na utworzeniu E-booka, przeprowadzeniu szkoleń oraz warsztatów terenowych z zakresu gospodarki leśnej oraz łowieckiej i szeroko rozumianej ochrony przyrody. Projekt objął ponad 300 uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.

#2

Przeprowadzono szereg wywiadów z ekspertami dot. m.in. „sytuacji wilka w Polsce”, „metod wabienia zwierzyny – szlachetna sztuka wabienia Jeleni”, „jak należy zachowywać się podczas zbierania zrzutów”.

#3

Prowadzenie akcji pod nazwą #ProjektŚwiadomość – akcje promujące aktywności dzieci i młodzieży na obszarach zalesionych szczególnie poprzez wspólne akcje sprzątania lasu. Akcje pod nazwą #ProjektŚwiadomość również miały charakter informacyjny – promujący obchodzenie takich świąt jak „ogólnoświatowy dzień sprzątania świata”

#4

Organizacja akcji #Projekt100drzew – akcja promująca sadzenie drzewek przez dzieci i młodzież na terenie szkół. Akcja została rozszerzona również na akcje przekazujące dzieciom i młodzieży sadzonki do domów. Dotychczas we współpracy z wolontariuszami udało się pozyskać do przekazania ponad 10.000 szt. Sadzonek (sosna, dąb, grab, buk, brzoza).

#5

Utworzenie programu „Chata Myśliwego” – program ma na celu propagowanie zdrowej żywności jaką jest dziczyzna jak również płodów runa leśnego pochodzącego z polskich lasów.

#6

Akcja „Czy wiesz, że …?” – akcja informacyjna dot. tzw. ciekawostek z zakresu gospodarki leśnej, gospodarki łowieckie, ekologii, OZE – czy też z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska.

#7

Akcja „Co dziś możesz zrobić dla środowiska” – akcja mająca na celu ukazanie, że każdy z Nas ma ogromny wpływ na otaczające Nas środowisko poprzez określone działania w życiu codziennym

#8

Realizacja „Kampanii Społecznej Czyste Powietrze=Zdrowe Życie” – kampania miała na celu ukazanie poprzez artykuły jak i nagrania edukacyjne promocję działań proekologicznych jak także zwrócić uwagę na to jak ważny wpływ na nasze życie ma jakość powietrza którym oddychamy. Ponadto istotnym elementem kampanii była chęć podniesienia świadomości ekologicznej wśród Polaków.

#9

Działania informacyjno-doradcze – w ramach działań misyjnych oraz wsparciu sympatyzujących z Fundacją prawników udzielaliśmy darmowych porad prawnych w zakresie m.in. pomawiania w internecie.

Adrian Krzysztof Jurkiewicz

Z wykształcenia prawnik, absolwent Executive Master of Business Administration (MBA).

Działalność w organizacjach pozarządowych rozpoczął w 2008 roku od członkostwa w Zrzeszeniu Prawników Polskich (oddział w Warszawie), natomiast od grudnia 2017 r. został Członkiem Zarządu Zrzeszenia Prawników Polskich (oddział w Warszawie) i tę funkcję pełni do dziś. Od września 2019 roku jest Członkiem Komisji Rewizyjnej Europejskiego Centrum Projektów Pozarządowych.

Na swoim koncie posiada organizację wielu akcji charytatywnych i społecznych.
Brał udział w organizowanych w Sejmie konsultacjach eksperckich m.in. z obszarów rolnictwa, nowych technologii, ochrony środowiska, rozwoju startupów.


Pasjonat myślistwa, szachów, sportów zimowych.

Członek Zarządu

Michał Marek Suchański

Prawnik, członek Zrzeszenia Prawników Polskich (oddział Warszawa), absolwent elitarnych studiów podyplomowych Master of Business Administration, trener mediacji i komunikacji interpersonalnej o profilu nastawionym na rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych, absolwent kursów specjalistycznych z zakresu negocjacji oraz mediacji.

Od kilku lat związany zawodowo z administracją samorządową oraz centralną.

Aktywny pasjonat przyrody, od wielu lat zajmujący się środowiskiem leśnym, fotografią przyrody, bushcraftem, wyprawami survivalowymi, zwiedzaniem dzikich ostępów, obserwacją fauny i flory oraz ochroną środowiska.
Miłośnik i posiadacz psów myśliwskich.

Kto nie zbłądził w lesie, ten nie poznał lasu – Las to otchłań bezdenna, kędy istot tłumy, Żyją, tak zasłuchane w głuche sosen szumy, Jak duchy zapatrzone w ślepe oko czasu.

Antoni Lange