Nowelizacja ustawy dopuszczającej nieletnich do udziału w polowaniach skierowana do komisji sejmowej

W Projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych z dnia 05.07 br. znajduje się propozycja liberalizująca uczestnictwo w polowaniach osób które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia.
Jest to już kolejna próba złagodzenia zakazu udziału osób niepełnoletnich w polowaniu. Poprzednia przepadła w procesie legislacyjnym pod koniec 2022 r. Obecna propozycja, to dopuszczenie do udziału w polowaniu nastolatków, którzy ukończyli 15 rok życia. Nastolatkowie będą mogli uczestniczyć w polowaniu pod warunkiem, że ich rodzic bądź prawny opiekun udzieleni zgodę.
Obecnie zgodnie z art. 42aa pkt 15 polowanie w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia jest zabronione. Za złamanie zakazu grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo do roku więzienia. Przepis ten obowiązuje od kwietnia 2018 r. i wzbudza wiele kontrowersji zarówno na gruncie społecznym jak i konstytucyjnym…
Foto: Roman Kusolapov/Shutterstock