Zapraszamy na darmowy webinar “Monitoring drzewostanów pod kątem występowania szkodliwych owadów z uwzględnieniem objawów ich występowania oraz monitoring drzewostanów pod kątem występowania chorób grzybowych (patogenicznych)” – Termin 23.11.2023 godzina 10:00

Fundacja Polskie Lasy zaprasza na webinarium pt. „Monitoring drzewostanów pod kątem występowania szkodliwych owadów z uwzględnieniem objawów ich występowania oraz monitoring drzewostanów pod kontem występowania chorób grzybowych (patogenicznych)”, które poprowadzi Mgr inż. Adam Szaniawski.
Ochrona lasu jest jedną z ważniejszych dziedzin wiedzy leśnej oraz działalności
gospodarczej, mającej na celu zabezpieczenie lasu (drzewostanu) przed szkodami powodowanymi przez różnego rodzaju czynniki, które można podzielić na 3 podstawowe grupy: biotyczne, abiotyczne i antropogeniczne.
__________
💻Webinarium odbędzie się 23 listopada 2023 r. o godzinie 10:00
📩 W celu wzięcia udziału prosimy o przesłanie maila ze zgłoszeniem na adres e-mail: ʙɪᴜʀᴏ@ғᴜɴᴅᴀᴄᴊᴀᴘᴏʟsᴋɪᴇʟᴀsʏ.ᴘʟ
__________
Podczas webinarium zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:
➡️Ochrona lasu
➡️Monitoring stanu lasu
➡️Gradacje owadów
➡️Czynniki biotyczne
➡️Szkodliwe owady
➡️Ocena zagrożenia ze strony szkodliwych owadów
➡️Metody zapobiegania szkodom powodowanym przez szkodliwe owady
➡️Fitopatologia leśna
➡️Grzyby pasożytnicze
➡️Choroby grzybowe drzew
➡️Grzyby patogeniczne
➡️Huby
➡️Wady drewna
➡️Zgnilizna drewna
➡️Barwice drewna
➡️Choroby korzeni
➡️Metody zwalczania patogenów grzybowych
__________
“Zadanie sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ramach #proo Komitet do spraw Pożytku Publicznego” w ramach zadania pt. “Wsparcie rozwoju instytucjonalnego oraz działań misyjnych Fundacji Polskie Lasy w zakresie działań na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej dla właścicieli lasów prywatnych i samorządów“
__________