5. Rozporządzenie MŚ z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

  • w niniejszym rozporządzeniu znajdują się wzory następujących dokumentów (Zał. nr. 1 współczynnik do przeliczania plonu na jednostki zbożowe; Zał. nr. 2  Protokół oględzin; Wzór protokołu oględzin w przypadku szkody łowieckiej, za którą odpowiada Skarb Państwa; Wzór protokołu oględzin przeprowadzonych w wyniku wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie; Wzór protokołu szacowania ostatecznego; Wzór protokołu szacowania ostatecznego w przypadku szkody łowieckiej, za którą odpowiada
    Skarb Państwa; Wzór protokołu szacowania ostatecznego przeprowadzonego w wyniku wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie).