Grupa posłów złożyła projekt nowelizacji ustawy łowieckiej, która trzeci raz zmieni datę wejścia w życie podziału kraju na obwody łowieckie!

W sejmie został złożony projekt ustawy zmieniający ustawę Prawo łowieckie – projekt wydłuża samorządom czas na podział województw na obwody łowieckie do końca 2021 r. Poprzednia nowelizacja ustawy zobowiązała sejmiki województw do dokonania podziału do 31 marca 2021 r. – po tym terminie obecny podział obwodów łowieckich tracił ważność, a zaczynał obowiązywać nowy. 

Utrata ważności obowiązującego podziału województw na obwody łowieckie, przy równoczesnym braku możliwości ponownego ich wydzierżawienia związanego z niedokonaniem nowego podziału województw na obwody łowieckie doprowadzi do sytuacji, w której na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niemożliwe będzie prowadzenie gospodarki łowieckiej.

Jak czytamy w uzasadnieniu “bezpośrednim powodem podjęcia inicjatywy legislacyjnej jest zagrożenie wygaśnięcia dotychczas obowiązującego podziału Polski na obwody łowieckie i obowiązujących umów dzierżawy obwodów łowieckich przed dokonaniem przez sejmiki województw nowego podziału województw na obwody łowieckie i przeprowadzeniem procedury związanej z wydzierżawieniem lub przekazaniem w zarząd obwodów łowieckich.”.

W uzasadnieniu wnioskodawcy wskazali również, że do końca stycznia 2021 r. uchwały w sprawie podziału województw na obwody łowieckie
podjęto jedynie w siedmiu województwach – opolskim, lubuskim, dolnośląskim, warmińskomazurskim, pomorskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim. Utrata ważności obowiązującego podziału województw na obwody łowieckie, przy równoczesnym braku możliwości ponownego ich wydzierżawienia związanego z niedokonaniem nowego podziału województw na obwody łowieckie doprowadzi do sytuacji, w której na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niemożliwe będzie prowadzenie szeroko pojętej gospodarki łowieckiej.

Głównym celem nowelizacji jest zapewnienie ciągłości prowadzenia:

•    szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych,
•    wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań,
•    działań na rzecz walki z afrykańskim pomorem świń.

Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest po poniższym odnośnikiem:

Projekt zmieniający ustawę – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

 

delight, perch, pulpit

3 thoughts on “Grupa posłów złożyła projekt nowelizacji ustawy łowieckiej, która trzeci raz zmieni datę wejścia w życie podziału kraju na obwody łowieckie!”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *