Koordynator Zespołu ds. Współpracy z Młodzieżą – Kamil Jurkiewicz – student Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie na kierunku prawo. Radny I kadencji Młodzieżowej Rady Ekologicznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a ponadto członek Polskiego Związku Łowieckiego. Człowiek otwarty na współpracę z młodym pokoleniem w kwestiach podnoszenia świadomości ekologicznej i dumnie reprezentujący dobre imię polskiego myśliwego. Pasjonat wędkarstwa, łowiectwa oraz leśnictwa.