Koordynator Zespołu ds. Ochrony Środowiska – mgr inż. Aleksander Piątek – absolwent SGGW wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku inżyniera środowiska w specjalności inżynieria kształtowania i ochrony środowiska w obszarze nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Pracując w biurze projektowym od kilku lat opracowuje projekty w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej  dbając o ochronę środowiska i zróżnicowany rozwój. Człowiek o wielu pasjach i zainteresowaniach: wolontariusz, ekolog, pasjonat przyrody. Poprzez działalność naukową, naukowo-techniczną oraz zawodową pragnie wpływać na przestrzeń w której żyjemy głownie w zakresie profesjonalnej ochrony, racjonalnego gospodarowania i kształtowania zewnętrznego środowiska przyrodniczego, zwłaszcza środowiska leśnego. Pochodzi z rodziny o głęboko zakorzenionych tradycjach łowieckich, sam również je kultywuje