Koordynator Zespołu ds. Leśnictwa i Łowiectwa – mgr inż. Paweł Rokitnicki – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Wydziału Leśnego na kierunku Leśnictwo o specjalizacji „Ochrona Środowiska Leśnego”. Ponadto ukończył Studia Podyplomowe z Hodowli Lasu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Studia Podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej na Wyższej Szkole Logistycznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia do wyceny trofeów jeleniowatych oraz muflonów. Koordynator w programie „Myśliwi dzieciom – dzieci zwierzętom” prowadzonym przez Polski Związek Łowiecki. Pracuje w Lasach Państwowych. Pasjonat łowiectwa, kynologii oraz strzelectwa.