tree, aesthetic, log

Zespół ds. Kontaktów z Młodzieżą

Zespół ds. Kontaktów z Młodzieżą zajmuje się kontaktem z młodymi ludźmi, którym leżą na sercu sprawy ochrony środowiska. Członkami zespołu są przede wszystkim ludzie młodzi, którzy zajmują się propagowaniem postaw patriotycznych i proekologicznych w swoich środowiskach, jakimi są licea, technika, uczelnie. Zespół zajmuje się organizowaniem lekcji, sympozjów naukowych, wykładów, warsztatów i konkursów mających na celu szerzenie wiedzy o polskim leśnictwie, rolnictwie i łowiectwie. Przewodniczącym Komisji jest Kamil Jurkiewicz – student … roku wydziału prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Jej członkami są Kamil Kubak – członek Młodzieżowej Rady Ekologicznej z… oraz Kacper Moroz – członek Młodzieżowej Rady Ekologicznej oraz Poseł do Parlamentu Młodych ze Słupska.

 

Członkowie:

                      

Kamil JURKIEWICZ                  Kamil KUBAK                        Kacper MOROZ