Zapraszamy na darmowy webinar “Rodzaje i sposoby wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach w różnych klasach wieku” – Termin 27.10.2023 r. godzina 13:00

Fundacja Polskie Lasy zaprasza na webinarium pt. „Rodzaje i sposoby wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach w różnych klasach wieku”, które poprowadzi Dr inż. Piotr Wrzesiński.
 
Pielęgnowanie lasu obejmuje wszelkie czynności gospodarcze od założenia uprawy lub powstania samosiewu do osiągnięcia przez drzewostan dojrzałości rębnej. Celem zabiegów pielęgnacyjnych jest osiągnięcie wysokiej produkcyjności i jakości, poprawy biologicznej odporności drzewostanów, zwiększenie ich stabilności oraz polepszenie stanu sanitarnego lasu. Zabiegi pielęgnacyjne, których głównym elementem są cięcia pielęgnacyjne, różnią się w swoim charakterze w zależności od etapu rozwoju drzewostanu. Młode drzewa w lesie wymagają pielęgnacji od samego początku, co obejmuje pielęgnację gleby, czyszczenia wczesne i późne oraz wprowadzanie podszytów. Kolejnym etapem pielęgnacji są trzebieże wczesne i późne. Mają one charakter selekcji pozytywnej, koncentrując się na utrzymaniu najcenniejszych elementów drzewostanu oraz zabezpieczeniu wartościowych składników, aby osiągnąć cele produkcyjne.
Podczas webinaru omówione zostaną kluczowe aspekty pielęgnowania lasu, w szczególności te związane cięciami pielęgnacyjnymi. Podczas webinarium uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności, które pomogą im zarządzać lasem. Nabyta wiedza przyczyni się do poprawy sytuacji ekonomicznej, ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów prywatnych.
__________
💻Webinarium odbędzie się 27 października 2023 r. o godzinie 13:00
 
📩 W celu wzięcia udziału prosimy o przesłanie maila ze zgłoszeniem na adres e-mail: ʙɪᴜʀᴏ@ғᴜɴᴅᴀᴄᴊᴀᴘᴏʟsᴋɪᴇʟᴀsʏ.ᴘʟ
__________
Podczas webinarium zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:
➡️Fazy rozwoju drzewostanu
➡️Pielęgnowanie gleby
➡️Jak leśnicy pielęgnują młode drzewostany
➡️Poprawa jakości drzewostanów
➡️Cięcia pielęgnacyjne (czyszczenia i trzebieże)
__________
“Zadanie sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #proo Komitet do spraw Pożytku Publicznego” w ramach zadania pt. “Wsparcie rozwoju instytucjonalnego oraz działań misyjnych Fundacji Polskie Lasy w zakresie działań na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej dla właścicieli lasów prywatnych i samorządów“