Webinar — Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej

Fundacja Polskie Lasy zaprasza do obejrzenia webinarium pt. Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, które odbyło się 25 sierpnia 2023 r..  Webinarium jest skierowane dla właścicieli lasów prywatnych, pracowników wydziałów ochrony środowiska, leśnictwa i rolnictwa, starostw powiatowych oraz osób zainteresowanych zagadnieniami dot. prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej.

Podczas webinarium zostały poruszone m.in. następujące zagadnienia:

➡️Leśnictwo w Polsce;

➡️Akty prawne dot. leśnictwa (ustawa o lasach i inne akty); ➡️Uproszczone plany urządzania lasów;

➡️Program Rozwoju Obszarów Wiejskich;

➡️Bank Danych o Lasach;

➡️Trwale zrównoważona wielofunkcyjna gospodarka leśna;

➡️Nadzór nad lasami niepaństwowymi. 

“Zadanie sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ramach #proo Komitet do spraw Pożytku Publicznego” w ramach zadania pt. “Wsparcie rozwoju instytucjonalnego oraz działań misyjnych Fundacji Polskie Lasy w zakresie działań na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej dla właścicieli lasów prywatnych i samorządów“