Fundacja Polskie Lasy realizuje drugą już edycję  Projektu o nazwie “Szkolny projekt edukacji przyrodniczo-leśnej #ProjektŚwiadomość – Edycja II”.  Projekt sfinansowany został ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Edukacja o środowisku młodzieży szkolnej jest jedną z ważniejszych dziedzin w obecnych czasach. Powodem takich działań jest ciągle narastająca dewastacja przyrody, zanieczyszczenie lasów, gleby, zatruwanie powietrza i wody, a co za tym idzie – potrzeba jej ochrony. W ramach przeciwdziałania narastającej dewastacji przyrody i krzewienia świadomości jej ochrony Fundacja Polskie Lasy nie pozostając obojętnym temu zjawisku opracowała Projekt o nazwie “Szkolny projekt edukacji przyrodniczo-leśnej #ProjektŚwiadomość”, którego pierwsza edycja miała miejsce w latach 2021-2022. Mając na uwadze fakt, iż przygotowany Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem szkół podstawowych i uczniów szkół podstawowych postanowiliśmy kontynuować niniejsze działanie i złożyć wniosek o kolejną edycję projektu “Szkolny Projekt Edukacji Przyrodniczo Leśnej #ProjektŚwiadomość”. Założenia Projektu dotyczą przede wszystkim dążenie do kreowania świadomości u młodzieży szkolnej o ochronie środowiska naturalnego – ważną rolę w tym procesie odgrywa odpowiednia edukacja ekologiczna, umożliwiająca szerzenie i pogłębianie wiedzy zgodnie ze wzrastającymi u osób młodych możliwościami intelektualno-percepcyjnymi.

Podkreślić należy, że zadanie ma na celu budowanie wiedzy i świadomości o ochronie szeroko rozumianego środowiska wśród osób młodych. Podczas realizacji zadania wskazana grupa weźmie udział w warsztatach terenowych,  które za zadanie będą miały podnieść zakres wiedzy i świadomości młodych osób w zakresie edukacji ekologicznej oraz będą miały na celu zintegrowanie młodzieży ze środowiskiem. W ramach organizowanych specjalistycznych warsztatów na obszarach leśnych uczestnicy będą również mieli możliwość obcowania z naturą – gdyż założenia zajęć będą miały na celu pokazanie “przyrody od środka”. Podczas warsztatów terenowych zostaną poruszone zagadnienia z zakresu gospodarki łowieckiej, gospodarki leśnej oraz szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Projekt dedykowany jest dla uczniów  szkół podstawowych z obszaru województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego  i w całości finansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

W 2023 roku warsztaty terenowe zostaną zrealizowane dla uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego, natomiast w roku 2024 dla uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. 

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc w Projekcie jest ograniczona ilościowo.

Chętne szkoły do zgłoszenia uczniów do projektu zapraszamy do pobrania dokumentów, które znajdują się poniżej – wypełnione dokumenty należy składać na adres e-mail: biuro@fundacjapolskielasy.pl 

Dokumenty do pobrania:

  1.  Formularz Zgłoszeniowy
  2. Regulamin