Fundacja Polskie Lasy realizuje Projekt o nazwie “Szkolny projekt edukacji przyrodniczo-leśnej #ProjektŚwiadomość” sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Edukacja o środowisku młodzieży szkolnej jest jedną z ważniejszych dziedzin w obecnych czasach. Powodem takich działań jest ciągle narastająca dewastacja przyrody, zanieczyszczenie lasów, gleby, zatruwanie powietrza i wody, a co za tym idzie – potrzeba jej ochrony. W ramach przeciwdziałania narastającej dewastacji przyrody i krzewienia świadomości jej ochrony Fundacja Polskie Lasy nie pozostając obojętnym temu zjawisku opracowała Projekt o nazwie “Szkolny projekt edukacji przyrodniczo-leśnej #ProjektŚwiadomość”. Założenia Projektu dotyczą przede wszystkim dążenie do kreowania świadomości u młodzieży szkolnej o ochronie środowiska naturalnego – ważną rolę w tym procesie odgrywa odpowiednia edukacja ekologiczna, umożliwiająca szerzenie i pogłębianie wiedzy zgodnie ze wzrastającymi u osób młodych możliwościami intelektualno-percepcyjnymi.

Podkreślić należy, że zadanie ma na celu budowanie wiedzy i świadomości o ochronie szeroko rozumianego środowiska wśród osób młodych. Podczas realizacji zadania wskazana grupa zapozna się z podręcznikiem z zakresu wiedzy o ochronie środowiska obejmującej takie obszary jak gospodarka leśna, łowiecka, gospodarowanie wodami i odpadami oraz weźmie udział w szkoleniach oraz warsztatach terenowych,  które za zadanie będą miały podnieść zakres wiedzy i świadomości młodych osób w zakresie edukacji ekologicznej oraz będą miały na celu zintegrowanie młodzieży ze środowiskiem. W ramach organizowanych specjalistycznych warsztatów na obszarach leśnych uczestnicy będą również mieli możliwość obcowania z naturą – gdyż założenia zajęć będą miały na celu pokazanie “przyrody od środka”.

Projekt dedykowany jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z obszaru województwa mazowieckiego i w całości finansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

W ramach projektu uczniowie otrzymają E-book, będą uczestniczyli w szkoleniu ( e-learning lub hybrydowym) w 2021 r. oraz w warsztatach terenowych w roku 2022. Minimalna grupa jaka może zostać zgłoszona przez szkołę wynosi 30 osób.

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc w projekcie została wykorzystania niemniej jednak zainteresowane otrzymaniem Ebooka oraz szkoleń e-learningowych placówki szkolne prosimy o zgłoszenia  na adres e-mail: biuro@fundacjapolskielasy.pl lub kontakt telefoniczny +48 512-959-774.