Stop wypalaniu traw

Wiosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. W naszej świadomości zachował się bowiem mit, że wypalanie traw i pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwast.
Niestety jest całkowicie odwrotnie, wypalanie traw powoduje ogromne spustoszenie dla fauny u flory☠️
Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby, pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej na bardzo długi okres (nawet do kilku lat). Poprzez wypalanie zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby oraz zagraża zwierzętom💔🐜🐛🐭🐌🦌🦊
Pożary powodują niszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi, krzewach czy też drzewach🪺 W płomieniach giną owady, gady, płazy oraz ssaki co ma wpływ m.in. na zapylenia kwiatów, na użyźnianie gleby oraz w największym stopniu na populacje tych gatunków. Często też ogień z łąk przenosi się na pobliskie lasy🌲🌳 niszcząc młode drzewa, a te dojrzałe i starodrzewy poważnie je uszkadzając. Każdego roku dochodzi do kilkunastu tego typu pożarów. Coraz cieplejsze i suchsze wiosny powodują, że to potencjalne niebezpieczeństwo coraz bardziej przekłada się na realne.
ᴢᴀ ᴘᴏɴᴀᴅ 94% ᴘʀᴢʏᴄᴢʏɴ ᴘᴏżᴀʀóᴡ ɪ ɪᴄʜ ᴘᴏᴡsᴛᴀɴɪᴀ ᴏᴅᴘᴏᴡɪᴇᴅᴢɪᴀʟɴʏ ᴊᴇsᴛ ᴄᴢᴌᴏᴡɪᴇᴋ. ᴅʟᴀᴛᴇɢᴏ ᴢᴀᴄʜęᴄᴀᴍʏ ᴀʙʏ ɴɪᴇ ᴡʏᴘᴀʟᴀć ᴛʀᴀᴡ – ᴀ ᴡsᴢᴇʟᴋɪᴇ ᴛᴇɢᴏ ʀᴏᴅᴢᴀᴊᴜ ᴢᴅᴀʀᴢᴇɴɪᴀ ᴢɢᴌᴀsᴢᴀć ᴏᴅᴘᴏᴡɪᴇᴅɴɪᴍ ᴏʀɢᴀɴᴏᴍ!
☎️ 112 numer alarmowy
👨🏻‍🚒 998 straż pożarna