Darmowe Webinary dla Właścicieli Lasów Prywatnych

Zapraszamy do obejrzenia darmowych webinarów dla Właścicieli Lasów Prywatnych w ramach Projektu pn. “Wsparcie rozwoju instytucjonalnego oraz działań misyjnych Fundacji Polskie Lasy w zakresie działań na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej dla właścicieli lasów prywatnych i samorządów”

W 2023 roku odbyły się 4 webinaria, które można obejrzeć na Naszym kanale Youtube – poniżej linki:

➡️ Webinar — Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej (youtube.com)

➡️ Rodzaje i sposoby wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach w różnych klasach wieku (youtube.com)

➡️ Monitoring drzewostanów pod kątem występowania szkodliwych owadów (youtube.com)

➡️ Webinar Zalesienia gruntów porolnych (youtube.com)

Zapraszamy również na kolejne webinary, które odbędą się w 2024 r.:
➡️ Sposoby zabezpieczania upraw przed zwierzyną.
➡️ Pozyskanie drewna ( BHP przy pozyskaniu i zrywce drewna, omówienie różnych technologii pozyskania drewna. )
➡️ Omówienie obowiązujących ustaw i aktów prawnych dotyczących lasów prywatnych.
➡️ Interpretacja przepisów z komentarzem z uwzględnieniem przedstawienia obowiązujących wzorów i druków dla właścicieli lasów prywatnych.
➡️ Omówienie niezbędnych wskazówek oraz informacji dla właścicieli lasów dotyczących zwiększenia bioróżnorodność oraz ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
➡️ Przedstawienie działań przyjaznych dla środowiska takich jak zakładanie remiz, tworzenie i pielęgnacje stref ekotonoych, pozostawianie drzew dziuplastych.
➡️ Rozpoznawania chronionych gatunków roślin i zwierząt żyjących w Polsce.
➡️ Omówienie procedury administracyjnej zgłaszania występowania gatunków roślin i zwierząt prawem chronionych na danym terenie.
 
Podsumowaniem Projektu w 2024 roku będzie Konferencja dot. problemów i sytuacji właścicieli lasów prywatnych oraz samorządów. Konferencja stanie się płaszczyzną do debaty dot. problemów jakie występują wśród właścicieli lasów prywatnych oraz jakie występują w związku z lasami prywatnymi na obszarach samorządów.
__________
“Zadanie sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ramach #proo Komitet do spraw Pożytku Publicznego” w ramach zadania pt. “Wsparcie rozwoju instytucjonalnego oraz działań misyjnych Fundacji Polskie Lasy w zakresie działań na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej dla właścicieli lasów prywatnych i samorządów“
__________