Kampania Społeczna „Czyste powietrze = zdrowe życie”.

Miło nam poinformować, że PKN ORLEN został Sponsorem Głównym Kampanii Społecznej „Czyste powietrze = zdrowe życie”. Efektem kampanii będzie szereg artykułów edukacyjnych oraz nagrań audio-video promujących działania proekologiczne. Ich intencją jest zwrócenie uwagi na problemy powstałe w wyniku zanieczyszczeń i szerzenie idei czystego powietrza. W ten sposób chcemy zwiększać świadomość ekologiczną wśród Polaków, zmierzając do poprawy warunków …

Kampania Społeczna „Czyste powietrze = zdrowe życie”. Read More »

Kampania Społeczna ,,Czyste powietrze = zdrowe życie”

Miło nam poinformować, że PKN ORLEN został Sponsorem Głównym Kampanii Społecznej “Czyste powietrze = zdrowe życie”. Efektem kampanii będzie szereg artykułów edukacyjnych oraz nagrań video promujących działania proekologiczne. Ich intencją jest zwrócenie uwagi na problemy powstałe w wyniku zanieczyszczeń i szczerzenie idei czystego powietrza. W ten sposób chcemy zwiększać świadomość ekologiczną wśród Polaków, zmierzając do …

Kampania Społeczna ,,Czyste powietrze = zdrowe życie” Read More »